Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

απόδειξη παροχής υπηρεσιών απο ταμειακη μηχανη

καλημερα.ινστιτούτο καλλωπισμού τηρεί βιβλίο πελατών.μπορεί να εκδίδει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών απο ιδιαίτερο τμήμα της ταμειακής μηχανής που ούτως η 'αλλως διαθέτει λόγω πώλησης και καλλυντικών(άρθρο 10 θέμα 75);

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 § 2 του πδ. 186/1992, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 § 5 του ίδιου π.δ, υποχρεούνται στις εκδιδόμενες ΑΠΥ να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως, όταν αυτές εκδίδονται χειρόγραφα.
   Κατά συνέπεια, απαντώντας στο ερώτημά σας, οι σχετικές ΑΠΥ θα εκδίδονται αθεώρητες χειρόγραφες ή αθεώρητες μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, (ΠΟΛ 1083/2003), αποκλειομένης της δυνατότητας έκδοσής τους από  ΦΤΜ του ν. 1809/1988, λόγω αδυναμίας αποτύπωσης στην τελευταία περίπτωση των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται στις ΑΠΥ (άρθρο 13 § 2 πδ. 186/1992).

σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση και το χρονο σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση