Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δήλωση αγοράς νέου αυτοκινήτου

Χαίρεται, συγχαρητήρια για το χρησιμότατο αυτό ιστότοπο.
 Θα ήθελα αν είναι εφικτό βοήθεια στη συμπλήρωση των ανάλογων πινάκων σε περίπτωση αγοράς νέου αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα οι απορίες μου είναι οι εξής: εφόσον πρόκειται για αγορά με προκαταβολή και δόσεις, πού θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των δόσεων που θα κατέβαλλα απο τη στιγμή της αγοράς και πού το ποσό της προκαταβολής και αν χρειάζεται να προσκομίσω κάποιο έγγραφο για να αποδείξω το ποσό που θα κατέβαλλα ως προκαταβολή. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω αν στο ποσό των δόσεων περιλαμβάνονται και οι τόκοι ή καταχωρούνται σε κάποιο πεδίο χωριστά ή και καθόλου.
 Ευχαριστώ προκαταβολικά.

  • 2 Απαντήσεις

Η πλέον συνήθης περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου είναι αυτή της αγοράς με τη λήψη δανείου από τράπεζα.
   Παραθέτω σχετικό παράδειγμα. Έστω αγορά αυτοκινήτου την 10/4/2011 συνολικής αξίας 15.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών αξίας 3.000,00 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 12.000,00 ευρώ λήφθηκε ισόποσο τραπεζικό δάνειο το οποίο θα εξοφληθεί σε είκοσι μηνιαίες δόσεις των 700,00 ευρώ εκάστη, με την 1η δόση να καταβάλεται την 30/6/2011.
   Στον κωδικό 719 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 θα αναγραφεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ, στον κωδικό 781  το ποσό των 12.000,00 ευρώ και στον κωδικό 727  το ποσό των 4.900,00 ευρώ (7*700,00=4.900,00).
   Το επόμενο έτος θα συμπληρωθεί μόνο ο κωδικός 727 με το ποσό των 8.400,00 ευρώ (12*700,00=8.400,00).
   Το επόμενο έτος , θα γραφεί στον κωδικό 727 το ποσό των 700,00 ευρώ, που αποτελεί και την τελευταία δόση του δανείου.
   Εξυπακούεται ότι στη μηνιαία δόση των 700,00 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι.

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και κατατοπιστική απάντηση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση