Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τροποποιητική Φορολογική Δήλωση

Θέλω να υποβάλλω τροποποιητική Φορολογική Δήλωση του οικονομικού έτους 2010. Επιβαρύνομαι με πρόστιμο;

  • 2 Απαντήσεις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30-12-2011 ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 1 του ν. 4002/2011, "(υ)πόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.
Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε, όπως σωστά επισημαίνει παραπάνω ο κ. Γιαννούλης, μέχρι 30-12-2010, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1241/2010.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση