Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικη αναμορφωση - Φόρος εισοδήματος

Παρακαλώ στην συμπλήρωση του εντύπου της φορολογικής  στους λοιπούς φόρους συμπληρώνουμαι και τον φόρο εισοδήματος?

  • 1 Απάντηση

Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνονται οι παρακρατηθέντες και οι έμμεσοι φόροι. Ο φόρος εισοδήματος, όπως και η έκτακτη εισφορά, ο Φ.Α.Π. καθώς και οι σχετικές περαιώσεις του έτους 2010, δε συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση