Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική αναμόρφωση - Τροποποίηση κατάστασης

Έχω υποβάλλει την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης οριστικά και θέλω να την υποβάλλω ξανά λόγω τροποποιητικής δήλωσης Ε1.Πρέπει να απευθυνθώ στη ΔΟΥ;(γιατί δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα απο το ΤΑΧΙS)Ευχαριστώ.

  • 2 Απαντήσεις

ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΜΑΙ.

Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τη νεότερη Εγκ. ΠΟΛ. 1235/24-11-2011,
"1. Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αναρτηθεί νεώτερη πιο πλήρης και αναλυτική εφαρμογή για διευκόλυνση όλων των φορολογουμένων
...
3. Εάν όμως υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις θα υποβληθεί νέα κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης την οποία και θα οριστικοποιούν. Με την υποβολή της νέας κατάστασης η παλαιά υποβληθείσα κατάσταση θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη."
Στην ίδια εγκύκλιο επίσης αναφέρεται ότι "... η παραπάνω κατάσταση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα ορισθεί με νεώτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν αναρτηθεί η νεώτερη, πιο πλήρης και αναλυτική εφαρμογή από την ΓΓΠΣ, για διευκόλυνση όλων των φορολογουμένων."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση