Βοήθεια

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή "Φορολογικές Δηλώσεις";

Μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.forin.gr/assistant

Επιλέξτε το έντυπο που σας ενδιαφέρει (π.χ. το έντυπο Ε1).

Με την επιλογή σας, εμφανίζεται στον υπολογιστή σας η κεντρική σελίδα του εντύπου με τους συνδέσμους προς τους πίνακες της εκάστοτε δήλωσης. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές.

Η πλοήγηση στους πίνακες των διαφόρων εντύπων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την κεντρική σελίδα της εφαρμογής (επιλέγοντας τον αντίστοιχο πίνακα που σας ενδιαφέρει), από τα περιεχόμενα που βρίσκονται πάνω δεξιά στις επιμέρους σελίδες της εφαρμογής (βλ. θέση (1) ακολούθως), καθώς και μεταξύ προηγούμενου και επόμενου πίνακα (βλ. θέση (2) ακολούθως).

Έχοντας μεταβεί στον πίνακα που σας ενδιαφέρει, μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού σας πάνω από τους κωδικούς του εντύπου (3).

Eπιλέγοντας τον κωδικό που σας ενδιαφέρει, ένα παράθυρο ανοίγει στην οθόνη σας με τις οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του κωδικού αυτού. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε κωδικό της δήλωσης για όλα τα περιλαμβανόμενα στην ενότητα αυτή έντυπα. Δείτε ενδεικτικά ακολούθως.

Παράλληλα, για λόγους πληρότητας της ύλης, παρατίθενται στην ενότητα αυτή συνδέσεις προς τη σχετική νομοθεσία κάθε εντύπου, τις σχετικές αποφάσεις ή εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και συχνές ερωτήσεις που έχουν δημοσιευτεί για το έντυπο αυτό.

Τέλος, υφίσταται η δυνατότητα αναζήτησης κωδικών ή λέξεων/φράσεων εισάγοντας αυτό που επιθυμείτε να αναζητήσετε στο ειδικό πεδίο αναζήτησης.

Σε όποιον πίνακα της εφαρμογής και να βρίσκεστε, εισάγοντας απλά τον κωδικό αριθμό ή τη λέξη/φράση που αναζητάτε, μεταβαίνετε άμεσα και χωρίς κόπο στις οδηγίες συμπλήρωσης του συγκεκριμένου κωδικού.