Βοήθεια

Τι είναι η ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις";

Η ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις" σχεδιάστηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των συνδρομητών του Forin.gr για άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να πληροφορηθείτε τον ακριβή τρόπο συμπλήρωσης των περιλαμβανομένων δηλώσεων ανά κωδικό, να ανατρέξετε στη σχετική νομοθεσία, στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και να προετοιμαστείτε για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται καλύπτουν τα κυριότερα φορολογικά αντικείμενα (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων κ.α.). Μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής για να δείτε το σύνολο των δηλώσεων που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται πατώντας εδώ.