Βοήθεια

Πώς προκύπτουν οι οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις";

Οι οδηγίες που αναγράφονται ανά συμπληρούμενο πεδίο προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας, των υπουργικών αποφάσεων ή των εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο Forin.gr επεξεργαζόμαστε και επικαιροποιούμε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί και τις παρουσιάζουμε ανά συμπληρούμενο κωδικό σε μία ακόμα πρωτοποριακή εφαρμογή.