Βοήθεια

Κάθε πότε υπολογίζεται η βαθμολογία μου;

Η βαθμολογία σας υπολογίζεται αυτόματα μία (1) φορά την ημέρα. Συνεπώς, οι ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική σας βαθμολογία δεν θα συνυπολογιστούν πριν γίνει επαναυπολογισμός της βαθμολογίας σας την επόμενη ημέρα.