Βοήθεια

Τι λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση μου;

Κάθε χρήστης που ξεκινάει στο Forin.gr ξεκινάει με βαθμολογία 1, βαθμολογία κάτω από την οποία δεν μπορεί να πέσει σε καμία περίπτωση. Οι ενέργειες που έχουν θετική ή αρνητική βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι οι εξής:

Ενέργεια Βαθμός
Θετική ψήφος σε ερώτηση σας + 5
Θετική ψήφος σε απάντηση σας + 10
Σωστή απάντηση + 15
Επιλογή σωστής απάντησης + 2
Αρνητική ψήφος - 1
Αρνητική ψήφος σε ερώτηση σας - 2
Αρνητική ψήφος σε απάντηση σας - 2

Αναλυτικά αυτή τη στιγμή όλες οι ενέργειες που έχουν κάποιο θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική σας βαθμολογία είναι δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στην ενότητα των ερωτήσεων.

Θετική ψήφος σε ερώτηση σας

  • Όταν μια ερώτηση που προσθέσατε λάβει μια θετική ψήφο από κάποιον άλλο χρήστη του Forin.gr

Θετική ψήφος σε απάντηση σας

  • Όταν μια απάντηση που προσθέσατε λάβει μια θετική ψήφο από κάποιον άλλο χρήστη του Forin.gr

Σωστή απάντηση

  • Όταν μια απάντηση σας έχει χαρακτηριστεί ως σωστή

Επιλογή σωστής απάντησης

  • Όταν επιλέξετε εσείς σε μια ερώτηση σας μια απάντηση ως σωστή

Αρνητική ψήφος

  • Όταν βαθμολογήσετε μια ερώτηση ή μια απάντηση αρνητικά, αυτό έχει και για εσάς αρνητικό αντίκτυπο. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε την κοινότητα των χρηστών μας από κακόβουλες ενέργειες χρηστών οι οποίο αδιακρίτως βαθμολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις αρνητικά.

Αρνητική ψήφος σε ερώτηση σας

  • Εάν λάβετε μια αρνητική ψήφο σε μια ερώτηση σας

Αρνητική ψήφος σε απάντηση σας

  • Εάν λάβετε μια αρνητική ψήφο σε μια ερώτηση σας