Βοήθεια

Τι είναι η βαθμολογία μου;

Η βαθμολογία σας είναι ένας αύξων αριθμός που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του Forin.gr δίπλα από το όνομα σας, όπως μπορείτε ενδεικτικά να δείτε στην παρακάτω εικόνα:

Αρκετές από τις ενέργειες σας στο Forin.gr μπορούν να σας δώσουν θετική ή αρνητική βαθμολογία η οποία αθροίζεται για να εμφανίσει την τελική σας βαθμολογία.