Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε δικηγόρους - Υπόδειγμα
Προστέθηκε 27/01/2012 14:46:30

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε δικηγόρους - Υπόδειγμα

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Ε9
Προστέθηκε 06/12/2011 11:01:54

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Ε9

Αίτηση καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (ΠΟΛ. 1244/2011)
Προστέθηκε 02/12/2011 12:41:48

Αίτηση καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων ενοικίων
Προστέθηκε 25/11/2011 16:47:03

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων ενοικίων

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων τόκων δανείου
Προστέθηκε 25/11/2011 16:46:23

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων τόκων δανείου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1096/2001

Υπόδειγμα - Κατάσταση έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι μηχανικοί - Υποβάλλεται από το ΤΕΕ
Προστέθηκε 21/10/2011 14:28:12

Υπόδειγμα - Κατάσταση έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι μηχανικοί - Υποβάλλεται από το ΤΕΕ

Υπόδειγμα - Κατάσταση έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι μηχανικοί - Υποβάλλεται από τους μηχανικούς
Προστέθηκε 21/10/2011 14:27:21

Υπόδειγμα - Κατάσταση έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι μηχανικοί

Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής για την εφαρμογή της απαλλαγής του Ν. 3299-2004 (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1130/2006)
Προστέθηκε 28/09/2011 13:58:31

Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής για την εφαρμογή της απαλλαγής του Ν. 3299-2004 (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1130/2006)

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. - Ειδικό διπλότυπο απαλλαγής από το Φ.Π.Α., Θεώρηση αυτού και Μητρώο Απαλλαγής
Προστέθηκε 13/09/2011 12:29:14

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. - Ειδικό διπλότυπο απαλλαγής από το Φ.Π.Α., Θεώρηση αυτού και Μητρώο Απαλλαγής

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004
Προστέθηκε 30/08/2011 19:52:14

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ