Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Φ.01.042 - Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:08:59

Φ.01.042 - Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων - Οικ. έτος 2013

Δήλωση απόδοσης φόρου 10% επί μερισμάτων ή διανεμόμενων κερδών (Άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4111/2013)
Προστέθηκε 31/05/2013 14:51:06

Δήλωση απόδοσης φόρου 10% επί μερισμάτων ή διανεμόμενων κερδών (Άρθρο 45 του ν. 4141/2013, Άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4111/2013)

Δήλωση απόδοσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
Προστέθηκε 26/04/2013 15:17:42

Δήλωση απόδοσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του ν. 4141/2013

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικ. έτος 2012 (χρήση 2011)
Προστέθηκε 17/04/2012 18:23:46

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικ. έτος 2012 (χρήση 2011)

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε δικηγόρους - Υπόδειγμα
Προστέθηκε 27/01/2012 14:46:30

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε δικηγόρους - Υπόδειγμα

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Ε9
Προστέθηκε 06/12/2011 11:01:54

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Ε9

Αίτηση καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (ΠΟΛ. 1244/2011)
Προστέθηκε 02/12/2011 12:41:48

Αίτηση καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων ενοικίων
Προστέθηκε 25/11/2011 16:47:03

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων ενοικίων

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων τόκων δανείου
Προστέθηκε 25/11/2011 16:46:23

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων τόκων δανείου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1096/2001

Υπόδειγμα - Κατάσταση έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι μηχανικοί - Υποβάλλεται από το ΤΕΕ
Προστέθηκε 21/10/2011 14:28:12

Υπόδειγμα - Κατάσταση έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι μηχανικοί - Υποβάλλεται από το ΤΕΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ