Ενδικοφανής προσφυγή κατ' άρθρο 70Β του ν. 2238/1994
Προστέθηκε 30/01/2014 12:35:21

Ενδικοφανής προσφυγή κατ' άρθρο 70Β του ν. 2238/1994

Αίτηση αναστολής κατ’ άρθρο 70 Β΄ παρ. 4 Ν. 2238/1994
Προστέθηκε 30/01/2014 12:34:20

Αίτηση αναστολής κατ’ άρθρο 70 Β΄ παρ. 4 Ν. 2238/1994

Τεχνικές Προδιαγραφές Δηλώσεων: Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και Βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις
Προστέθηκε 16/01/2014 17:24:27

Τεχνικές Προδιαγραφές Δηλώσεων: Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και Βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Ε9 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 31/07/2013 12:26:11

ΠΟΛ. 1175/2013

Βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτου
Προστέθηκε 29/07/2013 12:29:51

Βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτου

Φ.01.042 - Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:08:59

Φ.01.042 - Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων - Οικ. έτος 2013

Δήλωση απόδοσης φόρου 10% επί μερισμάτων ή διανεμόμενων κερδών (Άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4111/2013)
Προστέθηκε 31/05/2013 14:51:06

Δήλωση απόδοσης φόρου 10% επί μερισμάτων ή διανεμόμενων κερδών (Άρθρο 45 του ν. 4141/2013, Άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4111/2013)

Δήλωση απόδοσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
Προστέθηκε 26/04/2013 15:17:42

Δήλωση απόδοσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του ν. 4141/2013

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικ. έτος 2012 (χρήση 2011)
Προστέθηκε 17/04/2012 18:23:46

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικ. έτος 2012 (χρήση 2011)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ