Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1043e/2023 REBATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
28/07/2023
ΔΕΔ 1042e/2023 REBATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
28/07/2023
ΔΕΔ 1041e/2023 REBATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
28/07/2023
ΔΕΔ 1040e/2023 REBATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
28/07/2023
ΔΕΔ 1242/2023 ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ & ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
27/07/2023
ΔΕΔ 1225/2023 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
27/07/2023
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ