Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1759/2022 Εισόδημα - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Θεσσαλονίκη
21/07/2022
ΔΕΔ 1755/2022 Εκπρόθεσμη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Θεσσαλονίκη
21/07/2022
ΔΕΔ 1753/2022 Εισόδημα - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Θεσσαλονίκη
21/07/2022
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ