Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 922/2022 ΕΛΠ ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚ (ΑΡΘ 7 Ν.4337/15)
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
28/03/2022
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ