Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 866/2023 ΚΦΔ αρθρ.58Α, μη έκδοση φορ.έτος 2022
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Θεσσαλονίκη
23/08/2023
ΔΕΔ 140e/2023 ΕΙΣΟΔΗΜΑ μη αναγνωριση ιατρικών δαπανών φορ. Έτος 2016
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Θεσσαλονίκη
23/08/2023
ΔΕΔ 669/2023 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ φορ.έτος 2022
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Θεσσαλονίκη
22/08/2023
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ