Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1064e/2023 Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1063e/2023 Εισόδημα (ανείσπρακτα ενοίκια)
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1060e/2023 ΕΝΦΙΑ 2023 1112
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1059e/2023 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1058e/2023 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1057e/2023 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1056e/2023 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΕΔ 1055e/2023 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
01/09/2023
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ