Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1080822/525/0015/27.9.2007 Αναγραφή ημερομηνίας έκδοσης σε εισιτήρια πλοίων.

1080822/525/0015/27.9.2007

ΘΕΜΑ: Αναγραφή ημερομηνίας έκδοσης σε εισιτήρια πλοίων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 βδ΄ του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), προκύπτει ότι, τα εισιτήρια είναι ουσιαστικά αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται με τη μορφή δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων (αντί διπλοτύπων ή τριπλοτύπων), για την εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών συναλλαγών.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, στα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό και κατά συνέπεια και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσής τους.

3. Από τ΄ ανωτέρω προκύπτει ότι, όπως σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, έτσι και στα εισιτήρια πλοίων που είναι ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναγράφεται, μεταξύ των άλλων και η ημερομηνία έκδοσής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!