Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1102141/680/0015/19.12.2007 Δικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά βιβλία.

1102141/680/0015/19.12.2007

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά βιβλία.

Με την από 26.10.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι υπό την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού – συγκοινωνιολόγου αναλαμβάνετε την εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων για λογαριασμό δημόσιων φορέων. Σε μία από τις πρόσφατες αναθέσεις που σας έγινε εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ, οφείλατε, κατά νόμο και σύμφωνα με την διακήρυξη της μελέτης, να καταβάλετε στις ημερήσιες εφημερίδες που δημοσίευσαν την διακήρυξη αυτή τα αντίστοιχα ποσά εξόδων δημοσίευσης, εις εξόφληση των τιμολογίων τα οποία οι εφημερίδες είχαν εκδώσει επί πιστώσει επ’ ονόματι του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε με ποιο παραστατικό θα εμφανίσετε το εν λόγω έξοδο στα φορολογικά σας στοιχεία, δεδομένου ότι τα σχετικά τιμολόγια έχουν εκδοθεί στο όνομα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενόψει των ανωτέρω, επειδή για τις συναλλαγές αυτές, δηλαδή τη μεταβίβαση δαπάνης δημοσίευσης των διακηρύξεων δημοπρασιών από Υπουργεία, δήμους κ.λ.π. προς τους επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επ’ ονόματι των οποίων κατακυρώθηκαν οι δημοπρασίες, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία σας για τη δαπάνη αυτή θα είναι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα, εν προκειμένω το ΥΠΕΧΩΔΕ, βάση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους, και όχι τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς αυτά από τις εφημερίδες (έγγραφό μας 1060672/431/0015Β΄/13.6.1994).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!