Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1110971/752/0015/7.12.2007 Υποχρέωση ή μη σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων από τράπεζα.

1110971/752/0015/7.12.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων από τράπεζα.

Απαντώντας στο από 12/10/2007 ηλεκτρονικό σας μήνυμα, το οποίο μας διαβιβάσατε και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στις 16-11-2007 , με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι σύννομη η έκδοση με μηχανογραφικό τρόπο των αθεώρητων αποδείξεων δαπανών χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 από την τράπεζά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/ΠΟΛ.1082/2-6-2003 απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μεταξύ άλλων και τα Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύματα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η τράπεζά σας δεν υποχρεούται στη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΕΑΦΔΣΣ) για τη σήμανση των αποδείξεων δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται μηχανογραφικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!