Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

1095641/Δ15Β/6.7.2011 Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, από ασφαλιστικούς σύμβουλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας, τα οποία σχετίζονται με την υποχρέωση υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3α’ της υπ’ αριθ. 1076626/369/0015/ΠΟΛ.1098/31.7.2009 ΕΥΟΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 1057532/277/0015/ΠΟΛ.1080/10.6.2009 ΑΥΟΟ, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, λήπτες εκκαθαρίσεων για τις αμοιβές τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται, «δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των εν λόγω αμοιβών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ, που θα υποβληθούν από το έτος 2010 (για τις συναλλαγές 1.1.2009-31.12.2009) και εφεξής».

2. Στην ΕΥΟ ΠΟΛ.1091/14.6.2010, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, οι οποίοι από 1.7.2010 εντάχθηκαν στην Β’ κατηγορία βιβλίων και για τις περιπτώσεις εκείνων που δεν διατηρούν ίδια επαγγελματική εγκατάσταση, ορίζεται ότι: «η υπ’ αριθ. 1057532/277/0015/ΠΟΛ.1080/10.6.2009 ΑΥΟΟ με την οποία ρυθμίζονταν θέματα έκδοσης στοιχείων και υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι επιτηδευματίες αυτοί, εξακολουθεί να ισχύει.».

3. Για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, σε ό,τι αφορά την υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ, διευκρινίζεται ότι, τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1076626/369/0015/ΠΟΛ.1098/31.7.2009 ΕΥΟΟ ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλιστικών συμβούλων και συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, είτε διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση είτε δεν διαθέτουν, για τις αμοιβές τους – προμήθειες, που περιλαμβάνονται στις εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.
Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για τις αμοιβές – προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται, με τις θεωρημένες εκκαθαρίσεις, οι οποίες προβλέπονται από την ΕΔΥΟ Α 9934/197/ΠΟΛ.176/1977, δεν υποβάλλουν, για τα εν λόγω ποσά, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις «πελατών» της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ, για το έτος 2011 και εξής.

4. Οι παραπάνω (ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων), ως λήπτες φορολογικών στοιχείων δαπανών, που αφορούν αγορές αγαθών (μη εμπορεύσιμων) ή λήψεις υπηρεσιών από επιτηδευματίες, καθώς και στην περίπτωση καταβολής αμοιβών σε μη επιτηδευματίες – περιστασιακά απασχολούμενους (για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποδείξεις δαπανών), υποχρεούνται να υποβάλλουν Συγκεντρωτικές Καταστάσεις «προμηθευτών».

5. Οι εκδότες των εκκαθαρίσεων – πελάτες των υπόψη ασφαλιστικών συμβούλων ή των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων (ασφαλιστικές επιχειρήσεις), υποχρεούνται να υποβάλλουν τις υπόψη αμοιβές για διασταύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ, στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις «προμηθευτών», θέτοντας στις σχετικές καταχωρίσεις τον Κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!