Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1026297 ΕΞ 14-2-2013 Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β' - Α'

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο 210 3610065 FΑΧ 2103615052

ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 14/2/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1026297 ΕΞ 2013
ΘΕΜΑ: Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Σχετ.: Οι από 25.1.2013 και 5.2.2013 αιτήσεις σας.

Σε απάντηση των ως άνω σχετικών αιτήσεων σας, με τις οποίες θέτετε ερωτήματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες αναφέρεστε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως προς τα εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και βάσει των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/2013, στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των συναλλαγών στην ίδια διαχειριστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονταν με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις, όπως οι ασφαλιστές, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και πράκτορες.

2. Περαιτέρω, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, θέτουμε υπόψη σας ότι με τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 12 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ρητά το περιεχόμενο των τιμολογίων και δεν κρίνεται σκόπιμη η παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων επί αυτού.

3. Επίσης, επί του ερωτήματός σας σχετικά με την έκδοση εκκαθαρίσεων, σας επισημαίνουμε ότι η έκδοση των εκκαθαρίσεων προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και ουδεμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στη εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων σε σχέση με τα όσα ίσχυαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και των διευκρινίσεων που είχαν παρασχεθεί με την εγκύκλιό μας 3/1992.

4. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ορίζεται υποχρέωση θεώρησης βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.. Συνεπώς η εκτύπωση των βιβλίων μπορεί να γίνει σε κάθε είδους έντυπο ή μπορεί να μην εκτυπώνονται και να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα με την προϋπόθεση όμως ότι τα δεδομένα τους εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!