Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1044113 ΕΞ 2013 Δυνατότητα χρήσης ή μη των θεωρημένων κατά διάφορο φορολογικών στοιχείων, βάσει των αποφάσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052
ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1044113 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα χρήσης ή μη των θεωρημένων κατά διάφορο φορολογικών στοιχείων, βάσει των αποφάσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) .

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 5921/1.3.2013 έγγραφό σας .

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας ερωτάτε εάν βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), μπορεί να γίνει χρήση των φορολογικών στοιχείων που έπειτα από σχετική απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. είχαν θεωρηθεί κατά διάφορο τρόπο (άρθρο 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.) ή εάν πρέπει να προσκομιστούν στη Δ.Ο.Υ. για ακύρωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., επισημάνθηκε ότι όλες οι αποφάσεις των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. που είχαν εκδοθεί βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., παύουν να ισχύουν από 1.1.2013 (με παροχή δυνατότητας χρησιμοποίησης των εγκρίσεων έως 28.2.2013 βάσει της ίδιας εγκυκλίου) και οι υπόχρεοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, εφόσον παύει η ισχύς των αποφάσεων που είχαν εκδοθεί βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να θεωρήσουν τα φορολογικά τους στοιχεία (για τα οποία προβλέπεται θεώρηση από τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ.), μη δυνάμενης της δυνατότητας χρησιμοποίησης των θεωρημένων κατά διάφορο τρόπο στοιχείων βάσει των μη ισχυουσών από 1.1.2013 σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται τέλος ότι, οι υπόχρεοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα φορολογικά τους στοιχεία για ακύρωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μόνο στην περίπτωση που προβαίνουν σε διακοπή των εργασιών τους και όχι στην περίπτωση στην οποία αναφέρεστε στο σχετικό έγγραφό σας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!