Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 4/2024 Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2024 μη μισθωτών ασφαλισμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Σατωβριάνδου18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Καλιαβού
Μ. Ψάχου
Τηλέφωνο : 210-5285599
210-5285616
e-mail:tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΨΝΖΥ46ΜΑΠΣ-ΟΦ7

30/01/2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2024 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. Δ.15/Δ/3201/16.01.2024 Υπουργική Απόφαση.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων για όλους τους κλάδους ασφάλισης προσαυξάνονται κάθε χρόνο, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 01.01.2025 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.

Με την αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ’/3201/16.01.2024 Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων ορίζεται η αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες των Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2024 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, προσαυξημένες κατά 3,46% σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
175,83 5,67 56,72 238,22
211,00 6,81 68,06 285,87
267,72 6,81 68,06 342,59
336,91 6,81 68,06 411,78
418,59 6,81 68,06 493,46
567,19 6,81 68,06 642,06

 

Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας
Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
105,50 3,40 34,03 142,93

Προσοχή:

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
103,23 3,40 32,90 2,27 141,80
124,78 3,40 39,70 2,27 170,15
157,68 3,40 39,70 3,40 204,18
198,52 3,40 39,70 3,40 245,02
247,30 3,40 39,70 4,54 294,94
334,65 3,40 39,70 6,81 384,56

Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και ΤΕΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2024 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
44,24
53,32
63,53

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2024 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
29,49
35,17
41,97

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!