Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 11/2023 Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Σατωβριάνδου18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Δουλκερίδου
Μαρία Ψάχου
Τηλέφωνο : 210-5285699
210-5285616
e-mail:tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: Ψ70Α46ΜΑΠΣ-Κ3Ο

Αρ. Πρωτ: 69195/Σ.21342

Ημερομηνία: 10.02.2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 Υπουργική Απόφαση.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων για όλους τους κλάδους ασφάλισης προσαυξάνονται κάθε χρόνο, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 01.01.2025 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.

Με την αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων ορίζεται η αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες των Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2023 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
169,95 5,48 54,82 230,25
203,94 6,58 65,79 276,31
258,76 6,58 65,79 331,13
325,65 6,58 65,79 398,02
404,59 6,58 65,79 476,96
548,23 6,58 65,79 620,60

 

Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
101,97 3,29 32,89 138,15

Προσοχή:

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
99,78 3,29 31,80 2,19 137,06
120,61 3,29 38,38 2,19 164,47
152,41 3,29 38,38 3,29 197,37
191,88 3,29 38,38 3,29 236,84
239,03 3,29 38,38 4,39 285,09
323,45 3,29 38,38 6,58 371,70

Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
42,76
51,53
61,40

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
28,51
33,99
40,57

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!