Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

ΠΟΛ. 1215/11-12-2012 Εντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Καναδά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ.Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:I Αναστασίου
Τηλέφωνο:210-3375859
FAX:210-3375854
e-mail:ypoik@otenet.gr

ΑΔΑ:Β4ΜΒΗ-3Θ

Αθήνα,11/12/2012

Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1215

ΘΕΜΑ: Εντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Καναδά, (ν 3824, φεκ α' 27/25.02.2010)

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και στα πλαίσια εφαρμογής της εν θέματι Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α) Εντυπο εφαρμογής της ΣΑΔΦ Ελλάδος - Καναδά και φόρμα αιτήσεως για επιστροφή φόρου για φορολονικούς κατοίκους Καναδά που εισπράττουν εισόδημα ή/και ωφέλεια από κεφάλαιο από την Ελλάδα, ή έχουν κεφάλαιο στην Ελλάδα.

Το έντυπο για την αίτηση εφαρμογής, και το έντυπο για την ετήσια αίτηση για επιστροφή παρακρατούμενου φόρου οι οποίες θα χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο στην Ελληνική-Αγγλική γλώσσα, και Ελληνική-Γαλλική γλώσσα, και μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική δ/νση www.gsis.gr/ddos/c_en.html1. Οι Καναδικές φορολογικές Αρχές θα συμπληρώνουν, υπογράφουν και σφραγίζουν το πεδίο « Πιστοποιητικό της Φορολογικής Αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος» στην περίπτωση των αιτήσεων εφαρμογής, και το αντίστοιχο πεδίο «Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του αιτούντος» στην περίπτωση των αιτήσεων επιστροφής φόρου.

Τα έντυπα αυτά για τους φορολονικούς κατοίκους Καναδά θα υπογράφονται και σφραγίζονται σε μία από τις ακόλουθες πέντε φορολογικές Υπηρεσίες (Tax Services Offices):

Δ/νση

Περιοχή του Καναδά που καλύπτει

Nova Scotia Tax Service Office (T.S.O)

Ralston Building

1557 Hollis Street

Post Office Box 638

Halifax, NS B3J 2T5

Newfoundland & Labrador, New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island

Montreal T.S.O

305 Rene - Levesque Boulevard West Montreal, QC H2Z 1A6

Quebec

London T.S.O 451 Talbot Street London, ON N6A5E5

Ontario and Nunavut

Regina T.S.O Post Office Box 557 Regina, SK S4P 3A3

Manitoba, Saskatchewan, Alberta and Northwest Territories.

Burnaby FraserTSO 9737 King George Boulevard Post Office Box 9070, Station Main Surrey, BC V3T 5W6

British Columbia and Yukon

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που αναφέρουμε ανωτέρω καλύπτουν τεράστια έκταση και περιλαμβάνουν ιιενάλο αριθιιό πόλεων η κάθε uia.

Β) Η σφραγίδα η οποία χρησιμοποιείται από τις Καναδικές φορολογικές Αρχές είναι η ίδια σε όλη την επικράτεια δείγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Γ) Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που Καναδικές προσωπικές εταιρείες αποκτούν εισόδηιια η/και ωφέλεια από κεφάλαιο από την Ελλάδα, ή έχουν κεφάλαιο στην Ελλάδα, θα ζητείται να προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ via το αντίστοιχο οικονοιιικό έτος το έντυπο Τ 5013 STATEMENT OF PARTNERSHIP INCOME. ETAT DES REVENUS D'UNE SOCIETE DE PERSONNES (επισυνάπτεται) 2 από όλους τους εταίρους της προσωπικής εταιρείας που είναι φορολογικοί κάτοικοι Καναδά. Το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχεται από φορολογικούς κατοίκους Καναδά θα αναφέρεται στο πεδίο 10 του ανωτέρω εντύπου Τ 5013. Σε περίπτωση που το ανωτέρω έντυπο δεν έχει ακόμα υποβληθεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος, τότε θα ζητείται να προσκομιστεί άλλη απόδειξη, (κυρίως καταστατικό ίδρυσης της προσωπικής εταιρείας και νεότερες τροποποιήσεις μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια Αρχή), από όπου θα προκύπτει το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχεται από Καναδούς φορολογικούς κατοίκους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της εν' λόγω χώρας.

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια της Δ/νσης

Σ. Πιτένη

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ, Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ και Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ.

2. επίσης στη ηλ/κή δ/νση http://www.cra-arc. gc.ca/E/pbg/tf/t5013/t5013 -flat-1 lb.pdf)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!