Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΜΙΔΑ Σε λειτουργεία η νέα πλατφόρμα εγγραφής πράξεων στο Κτηματολόγιο

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της Διοίκησης της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τίτλο: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία αναμένεται να επιλύσει τα άμεσα προβλήματα της λειτουργείας των κτηματολογικών γραφειων της χώρας.

Η νέα απόφαση αναφέρει ότι η ψηφιακή καταχώρησης πράξεων για εμπράγματες δικαιοπραξίες γίνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες στα παρακάτω βήματα:

 • Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων, δύναται να διενεργείται, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που διαχειρίζεται ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο, από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον και διαθέτει υποχρεωτικά ιδιότητα συμβαλλομένου στην προς εγ­γραφή πράξη, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης και απόρριψής της σε αντίθετη περίπτωση.
 • Η εισαγωγή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που δια­θέτει ο «Χρήστης Αιτών».
 • Για την εκκίνηση της διαδι­κασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και συγκεκριμένα πεδία, που αφορούν στην εγγραπτέα πράξη και στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που αυτή περιέχεται, τα επηρεαζόμενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται στην εγγραπτέα πράξη για προσαρτώμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα ή για τυχόν διάγραμμα γεω­μετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέ­ρει γεωμετρική μεταβολή.
 • Στη συνέχεια ο χρήστης δη­μιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνάπτει το σώμα του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη στην οποία ο ίδιος συμβάλλεται, την περίληψη, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται και τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
 • Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να συνυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην ηλεκτρονική φόρμα.
 • Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέ­λου, ο «Χρήστης Αιτών», τον αποστέλλει και λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, κατά περίπτωση, για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που η αίτηση έλαβε.
 • Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» ενη­μερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

Συμβολαιογράφοι: απλοποίηση της διαδικασίας

 • «Θεωρούμε ότι ειδικά με την απλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων θα αποδειχθεί περίτρανα πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ίδιο το Κτηματολόγιο που επέμενε σε μία επιεικώς δύσχρηστη εφαρμογή ,μόνον και μόνον για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων, με την οποία ενημερώνει για τα αποτελέσματα συναντήσεων, που πραγματοποίησε η διοίκηση του Συλλόγου με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναφέρει ακόμη ότι:
 • «Ετέθη ήδη, σήμερα, στην παραγωγή απλοποιημένη μορφή της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους και παράλληλα επεκτάθηκε η χρήση της και στους συμβαλλόμενους πολίτες».

Τα αποτελέσματα συνάντησης συμβολαιογράφων με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα αποτελέσματα των συναντήσεων με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο στην ανακοίνωση του Συλλόγου Συμβολαιογράφων (ΣΕΣΣΕ), που υπογράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Ρούσκας αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • «Στις 10.07.2023 έλαβε χώρα συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΣΣΕ με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμόδιο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με τη συμμετοχή και της νέας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου κας Ολυμπίας Μαρκέλλου, με αντικείμενο το Ελληνικό Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα:
 • την θέσπιση ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Χώρας και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προς τους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων για την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 66 Ν.4903/2022 (Α 46).
 • τον περιορισμό του ελέγχου νομιμότητας μόνον στις προβλεπόμενες ρητά στο νόμο επί ποινή ακυρότητας της πράξης περιπτώσεις ή απαγόρευσης καταχώρησης, όπως επιβάλλεται μετά την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998 με το άρθρο 66 Ν.4903/2022.
 • την απλούστευση της διαδικασίας διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων προκειμένου να μην κωλύεται η καταχώρηση των εγγραπτέων πράξεων.
 • την απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων και την δημιουργία φιλικού προς τους συμβολαιογράφους περιβάλλοντος εκπαίδευσης προκειμένου να είναι εύκολη, ασφαλής και γρήγορη η πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής καταχώρησης.

Παράλληλα, στις 17.07.2023,πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμοδίου για το Ελληνικό Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Δημήτριο Βερβεσό, τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ κ. Γεώργιο Ρούσκα και την συμμετοχή του μέλους του ΔΣ του ΔΣΑ και νομικού συμβούλου του κ. Υφυπουργού κ. Ζώη Σταυρόπουλου με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και βιώνουμε όλοι μας καθημερινά με το Κτηματολόγιο.

Ο κ. Υφυπουργός και η κα Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου αφού έλαβαν υπόψη τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας ανέλαβαν τις κάτωθι δράσεις:

Ετέθη ήδη, σήμερα, στην παραγωγή απλοποιημένη μορφή της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους και παράλληλα επεκτάθηκε η χρήση της και στους συμβαλλόμενους πολίτες.

Δημιουργείται help desk από τον Φορέα «ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» αποκλειστικά για συμβολαιογράφους και θα ακολουθήσει εκτενής εκπαίδευση από το Σύλλογο προς όλα τα μέλη.

 • Ο νομικός έλεγχος που ασκείται επί των υποβαλλομένων πράξεων θα συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα και εκ προοιμίου γνωστά σε όλους πεδία σύμφωνα με την οριοθέτησή του δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 66 Ν.4903/2022 (Α 46). Οι δε κανόνες νομικού ελέγχου θα τυγχάνουν ενιαίας εφαρμογής σε όλη τη Χώρα.
 • ​Όσον αφορά στο συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα των προδήλων σφαλμάτων θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη στην αυτεπάγγελτη από το Κτηματολογικό Γραφείο διόρθωση όσο το δυνατόν περισσότερων κατηγοριών ιδίως της έλλειψης του τόμου και αριθμού μεταγραφής ή της προδήλως εσφαλμένης παράφρασης του ονόματος συμβολαιογράφου ή συμβαλλόμενου.
 • Θεωρούμε ότι ειδικά με την απλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων θα αποδειχθεί περίτρανα πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ίδιο το Κτηματολόγιο που επέμενε σε μία επιεικώς δύσχρηστη εφαρμογή ,μόνον και μόνον για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών.
 • Σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του νέου Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της νέας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου κας. Ολυμπίας Μαρκέλλου, όσον αφορά στην υλοποίηση πάγιων αιτημάτων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και αναμένουμε να δούμε στην πράξη την ομαλή και άμεση υλοποίησή τους. Επισημαίνουμε δε για μια ακόμα φορά ότι εκείνοι, οι οποίοι διαχειρίζονται για μια εικοσαετία τη θέματα της λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου, επιτέλους οφείλουν να συμπράξουν στις λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να μην τα διαιωνίζουν».

Διαβάστε τη σχετική απόφαση στο σύνολό της εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!