Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιμελητήρια

ΤΕΕ Πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών

ΤΕΕ

15 Φεβρουαρίου 2023

Δελτίο Τύπου

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών για τη διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (έκδοσης Β’ ΠΕΑ)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοινώνει:

 • την έναρξη της διαδικασίας για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»
 • τη διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ και ορισμού Ενεργειακού Επιθεωρητή για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο μητρώο.

Το Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση κάθε έργου που εντάσσεται στο «Εξοικονομώ 2021» και ως εκ τούτου για την επιτυχία του προγράμματος συνολικά, καθώς τεκμηριώνει την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και τη συμβατότητα παρεμβάσεων/υλικών/συστημάτων με τον ΚΕΝΑΚ.

Ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μητρώου κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών παρέχεται μέσω της σχετικής ειδικής ιστοσελίδας του ΤΕΕ: https://emkeepee.tee.gov.gr/

Η ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται είναι απλή και σύντομη και διασφαλίζει:

 • τη ρητή διαθεσιμότητα των εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο για ενεργειακές επιθεωρήσεις έκδοσης Β ΠΕΑ ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και σε συγκεκριμένες περιοχές
 • τον έλεγχο του ασυμβίβαστου μεταξύ ενεργειακού επιθεωρητή που εκδίδει Α και Β ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος
 • την τυχαιότητα της επιλογής του ενεργειακού επιθεωρητή που θα εκδώσει το Β ΠΕΑ
 • την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα σχετικά συστήματα ΤΕΕ και ΥΠΕΝ

Η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου διέπεται από:

 • τις προβλέψεις του Οδηγού του προγράμματος, όπως έχει εγκριθεί αρχικά με την τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 (ΦΕΚ 5778 Β) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις σχετικές μετέπειτα αποφάσεις.
 • την Α33/Σ4/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΣ846Ψ842-ΗΣΒ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Στην απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ περιλαμβάνεται αναλυτικά όλη η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής.

Σημειώνεται με βάση τα ανωτέρω ότι:

 • Το Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» απευθύνεται αποκλειστικά σε εν ενεργεία Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ, και περιλαμβάνει λίγα στοιχεία και δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση)

Η απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ περιλαμβάνει επίσης τις απαραίτητες προβλέψεις, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, για:

 • Τον τρόπο ορισμού κληρωτού ενεργειακού επιθεωρητή
 • Τη διενέργεια αυτοψίας και την έκδοση του Β ΠΕΑ
 • Τον έλεγχο επίτευξης του ενεργειακού στόχου κάθε έργου του «Εξοικονομώ 2021» σε σχέση με το Β ΠΕΑ
 • Διευκρινίσεις θεμάτων καταβολής αμοιβής

και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τάξη Επιθεωρητή, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, για την διενέργεια της επιθεώρησης

Καλούνται οι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων του ΥΠΕΝ και επιθυμούν να συμμετέχουν σε ενεργειακές επιθεωρήσεις έκδοσης Β ΠΕΑ στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) και να δηλώσουν διαθεσιμότητα σε μία έως τρεις (το μέγιστο) Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!