ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1009/4-1-2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1203/2-11-2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΗ-ΒΤΓ

ΠΟΛ. 1009/4-1-2012

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!