ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1050/28-1-1997 Δυνατότητα καταχώρησης απογραφής από φορολογικό αντιπρόσωπο στο ειδικό βιβλίο φορολογικού αντιπροσώπου.

Αρ.Πρωτ.: 1003423/22/0015

ΠΟΛ.: 1050/28-1-1997

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα καταχώρησης απογραφής από φορολογικό αντιπρόσωπο στο ειδικό βιβλίο φορολογικού αντιπροσώπου.

Σε συνέχεια της Α.Υ.Ο. 1133485/1095/ΠΟΛ.1327/16.12.1996 και ύστερα από γραπτά και προφορικά αιτήματα, για τη διευκόλυνση των φορολογικών αντιπροσώπων, παρέχεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η απογραφή των εμπορευμάτων του εντολέα να καταχωρούνται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του τηρούμενου ειδικού βιβλίου φορολογικού αντιπροσώπου και ως εκ τούτου να μη θεωρηθεί και τηρηθεί ιδιαίτερο βιβλίο απογραφών. Ακόμη, διευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώρηση της απογραφής σε τηρούμενο μηχανογραφικά ειδικό βιβλίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!