Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2004/2022 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Αδικημενάκη
Τηλέφωνο: 2106987510
Fax: 21069875506
E-Mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 64Ι546ΜΠ3Ζ-ΦΔΗ

Αθήνα,11-1-2022 

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2004

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα​ σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής»

Σχετ.1) Το με αρ. ΔΔΘΕΚΑ Β Ε2214/18-11-2021 ( ΑΔΑ ΨΦΨΠ46ΜΠ3Ζ-8ΘΡ) για τις Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής και ισχύουν από 01/01/2022 .

2) Η αριθ. πρωτ. Δ 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών)

3) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας Σερβίας αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής»και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας -Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους Πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής - σημείο Β).

4) Το αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1001898/11-01-2021.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, και ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το TAXUD Ε4/GD/ΑΜΜ /6959485/10.11.2021 FINAL-EN έγγραφό της, αναφορικά με τις ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ και ισχύουν από 01/01/2022, βάσει των σχετικών άρθρων των Πανευρωμεσογειακών Πρωτοκόλλων Καταγωγής για τη Δήλωση καταγωγής σε εμπορικό έγγραφο , τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και τα μικροδέματα , σας ενημερώνουμε ότι, ειδικά για την Αλγερία ,τα εν λόγω ποσά άλλαξαν και είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο κοινοποιούμενο με την παρούσα ως ταυτάριθμο με το προηγούμενο κοινοποιηθέν με το ως άνω Σχ. 1 έγγραφο.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της , παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1τη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

  ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(6.000 ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
(1.200 ΕΥΡΩ)
ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ
(500 ΕΥΡΩ)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Βουλγαρία Λεβ Βουλγαρίας 11 700 2 300 1 000
  Κούνα Κροατίας 45 000 9 000 3 750
Δημοκρατία της Τσεχίας Κορώνα Τσεχίας 159 000 31 800 13 200
Δανία Κορώνα Δανίας 45 600 9 000 3 800
Hungary Φόριντ Ουγγαρίας 2 200 000 430 000 180 000
Πολωνία Σλότι Πολωνίας 28 000 5 600 2 400
Romania Λέι Ρουμανίας 31 170 6 230 2 590
Σουηδία Κορώνα Σουηδίας 64 000 12 800 5 300
  Νήσοι Φερόε Κορώνες Δανίας 45 600 9 000 3 800
ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ Ισλανδία Κορώνα Ισλανδίας 1 110 000 220 000 92 000
Λιντεστάιν Ελβετικό Φράγκο 10 300 2 100 900
Νορβηγία Κορώνες Νορβηγίας 65 000 13 000 5 000
Ελβετία Ελβετικό Φράγκο 10 300 2 100 900
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΣ Αλγερία Δηνάρια Αλγερίας 953 799 190 760 79 483
Αίγυπτος Λίρα Αιγύπτου 108768 21753,6 9064
Ισραήλ Σέκελ Ισραήλ 30 000 6 000 2 500
Ιορδανία Δηνάριο Ιορδανίας 4 974 995 414.5
Λίβανος Λίρα Λιβάνου 10 668 000 2 134 000 889 000
Μαρόκο Ντίρχαμ Μαρόκου 70 100 14 100 5 900
Παλαιστίνη Σέκελ Ισραήλ 22 393 4 479 1 866
Συρία Λίρα Συρίας - - -
Τυνησία Δηνάριο Τυνησίας      
  Τουρκία Λίρα Τουρκίας 61 200 12 240 5 100
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αλβανία Λέκ Αλβανίας 729 300 145 900 60 800
Βοσνία Ερζεγοβίνη (δεδομένο από 2020) Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας Ερζεγοβίνης 12 000 2 400 1 000
Βόρεια Μακεδονία Δηνάριο Μακεδονίας 370 125 74 025 30 843
Σερβία Δηνάριο Σερβίας 705 470 141 094 58 789
  Δημοκρατία της Μολδαβίας Λέβ Μολδαβίας 122 356 24 471 10 196
  Γεωργία Λάρι Γεωργίας 22 000 4 400 1 900
  Ουκρανία Γρίβνια Ουκρανίας 184 939 36 988 15 412
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!