Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ 8η τροποποίηση απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (694) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.277.808,43 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (13.650), ενώ η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 24.968.462,96 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!