Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων - 2η απόφαση αποδοχής/απόρριψης ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν τριάντα μίας (131) ενστάσεων. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές (17) ενστάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 31.500,00 ευρώ, ενώ απορρίπτονται εκατόν δεκατέσσερις (114) ενστάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 206.283,85 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!