Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων». 1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν δεκαεννέα (119) ενστάσεων.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή σαράντα έξι (46) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 83.179,0 ευρώ, καθώς και η απόρριψη εβδομήντα τριών (73) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 130.789,00 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!