Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τσακίρης Αρκεί η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 2021, για την πληρωμή του ΕΣΠΑ στις αρχές του 2022

«Έχει γίνει σημαντική απλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στις επιπτώσεις της αγοράς, από τον κορωνοϊό και στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις την επιχειρήσεων.

Λόγω πολύ αυξημένων εντάξεων και πληρωμών το τελευταίο διάστημα, κάποιες πληρωμές θα γίνουν στις αρχές Ιανουαρίου.

Σε αυτή την περίπτωση αρκεί η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του 2021, δηλαδή του έτους που είχε γίνει η ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στις δράσεις».

Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης με αφορμή το άρθρο 3 στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» που αφορά στην έκτακτη διαδικασία πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

Σκοπός της ρύθμισης είναι να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από πρόσθετο διοικητικό φόρτο, προσκομίζοντας εκ νέου ενημερότητες.

Συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής:

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν 1882/1990 (Α' 43), της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α' 113) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή τυχόν αντίθετου συμβατικού όρου, επιτρέπεται από την 1η.1.2022 μέχρι την 31η.1.2022 η πληρωμή αναδόχων δημοσίων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς ισχύον κατά τον χρόνο πληρωμής αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον μέχρι την 31η.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της υπ' αρ. 134453/2015 (Β 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων και ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις πληρωμές δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων που διενεργούνται από φορέα διαχείρισης, εφόσον μέχρι τις 31.12.2021 έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το σύνολο των απαιτούμενων εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες προσκλήσεις.

Ο λόγος που επικαλείται ο νομοθέτης για την καθυστέρηση που σημειώθηκε είναι πως «λόγω της απρόβλεπτης διάρκειας της πανδημίας και των συνεπειών της, απαιτήθηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2021 έργων απαραίτητων για την αντιμετώπιση της και για την ανακούφιση των πληγέντων από τα ληφθέντα μέτρα, που δεν είχαν, ούτε μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του. Ομοίως δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί η πρωτοφανής έκταση των φυσικών καταστροφών που έπληξαν τη χώρα εντός του 2021, το βάρος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οποίας επίσης επωμίστηκε σε μεγάλο βαθμό του ΠΔΕ».

Αποτέλεσμα της απρόβλεπτης ανάγκης άμεσης χρηματοδότησης των σχετικών με τις ως άνω περιστάσεις έργων, όπως αναφέρεται, είναι η μη επάρκεια πόρων, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, για την πληρωμή λογαριασμών άλλων έργων ενταγμένων στο ΠΔΕ, παρ' ότι έχουν παραληφθεί τα σχετικά παραδοτέα και έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!