Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1106983 ΕΞ 2021 Επικαιροποίηση της ύλης του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Ιουνίου 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-3222516
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1106983 ΕΞ

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

Θέμα: Επικαιροποίηση της ύλης του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Ιουνίου 2021.

Σχετ.: Το αρίθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1054061 ΕΞ 2021/24.6.2021 έγγραφό μας.

1. Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, σας στέλνουμε, συνημμένα, τη νέα έκδοση, Δεκεμβρίου 2021, του αναφερόμενου στο θέμα Εγχειριδίου, στην οποία έχουν επικαιροποιηθεί οι απαντήσεις στις ερωτήσεις με αύξοντα αριθμό 21 και 24 της ενότητας: «Δασμολόγιο – Δασμολογητέα Αξία – Καταγωγή – Φ.Π.Α.».

2. Επισημαίνεται ότι η επικαιροποίηση της ύλης, κατά τα προαναφερθέντα, έγινε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).

3. Υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες για την κατάρτιση της ύλης του ως άνω Εγχειριδίου Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., στις οποίες αποστέλλεται, επίσης, το παρόν παρακαλούνται σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του, κατά τον τομέα αρμοδιότητάς τους, να ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό τους, προκειμένου να προβαίνει στην περαιτέρω επικαιροποίηση αυτού.

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Ευθύμιος Σαΐτης

Επισυνάπτεται το σχετικό Εγχειρίδιο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!