Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων / Σεπτέμβριος 2021

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 2021. 

Η ανάλυση βασίζεται στην οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 01/01/2019 (Π.Δ. 54/2019) και ακολουθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, με τους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.) , σύμφωνο με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). 

Η παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιδόσεις των εσόδων από φόρους κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και κατά το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου έτους 2021, τόσο ως προς τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς το βαθμό επίτευξης του μηνιαίου και σωρευτικού στόχου εσόδων για το 2021. 

Στο παρόν δελτίο αποτυπώνεται και η πορεία των λοιπών κατηγοριών – μη αμιγώς φορολογικών εσόδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον στόχο της ΑΑΔΕ Τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση όπως δημοσιεύτηκε ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!