Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ 6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.481.445,28 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο (12.292). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 22.480.124,86 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!