Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ 5η τροποποίηση απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (3.985) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 7.304.691,26 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δέκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα (10.929). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.998.679,58 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!