Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Παράταση δυνατότητας συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων με τηλεδιάσκεψη

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοσχέδιο με τίτλο "Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών", ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων:

  • παρατείνεται η πρόβλεψη για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, καθώς, επίσης, και για τη λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 2)
  • παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α' 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α' 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α' 115) (άρθρο 3)
  • παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (άρθρο 6)

Επίσης: 

  • αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση τού κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 7)
  • αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου (άρθρο 8)

Τέλος, με το άρθρο 9 της τροπολογίας αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» προς εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!