Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ 3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την ένταξη εννιακοσίων ογδόντα τριών (983) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.810.220,12 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 10.221.540,26 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!