Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2141/2021 Κοινοποίηση της απόφασης Α. 1145/2021 για τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84
Πληροφορίες : Σ.Κουλούρης-Α.Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210-6987421, -410
E-Mail : finexcis@aade.gr
​Url : www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 07/07/2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2141

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1145/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών / τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/3112-2020 (B΄ 40/2021)απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. »

ΣXET: α) Η υπό στοιχεία Α. 1083/6-4-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.(Β΄1443)

β) Η υπ’ αριθμ. Ε. 2083/21-4-21 εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί κοινοποίησης της α) σχετικής

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1145/24-06-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2821, Τεύχος Β΄, έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 9ΚΝΜ46ΜΠ3ΖΛΤΟ και ισχύει από την 30-06-2021.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι 30-10-2021 :

α) η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (Β΄40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, σχετικά με την υποβολή από τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές χύδην υγραερίου των προβλεπόμενων στην παρ.1 του άρθρου 5 στοιχείων της απόφασης,

β) η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, όπως αυτή ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές χύδην υγραερίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 αυτής.

Η ως άνω παράταση αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις παραλήπτες (ως τελικοί καταναλωτές), χύδην υγραερίου οι οποίες βρίσκονταν σε λειτουργία πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης ήτοι πριν από την 12/01/2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!