Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 2161/25.05.2021

Δείτε την απόφαση Α. 1104/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία Α.1104/6.5.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1892).

Στην υπό στοιχεία Α.1104/6.5.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1892), στη σελίδα 22043, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στην α’ στήλη, στον 7ο στίχο εκ των κάτω, Διορθώνεται το εσφαλμένο:

«π.δ. 1/1989» στο ορθό: «π.δ. 16/1989»

2. Στην α’ στήλη, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, Διορθώνεται το εσφαλμένο: « Δ.ΟΡ. Α 1125859 ΕΞ 2020 » στο ορθό: « Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 »

3. Στη β΄ στήλη, στον 17ο στίχο εκ των άνω, Διορθώνεται το εσφαλμένο: « της ενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων » στο ορθό: « της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων »

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!