Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

E. 2095/2021 Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ –
α) ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
β) ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μυλωνά- Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210.69.87.502 - 407
E-Mail : ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΣΘΟ46ΜΠ3Ζ-Ω9Γ

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021

Αριθμ. Πρωτ. E. 2095

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020-Παράταση προθεσμίας»

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. Ε.2045/8-4-2020 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:Ψ1ΩΝ46ΜΠ3Ζ-Μ9Ο) «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID - 19»

β) Η αριθμ. πρωτ. Ε.2179/2-11-2020 όμοια (ΑΔΑ:6ΡΜ946ΜΠ3Ζ-ΨΝΩ) «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020Παράταση προθεσμίας»

Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής που αναφέρεται στο θέμα, καθώς και της β) ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020 για τη χορήγηση παράτασης των προθεσμιών εφαρμογής της Απόφασης(ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα την Απόφαση (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021, για ενημέρωση και εφαρμογή, με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης τροποποιείται το άρθρο 2 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η προθεσμία κοινοποίησης από τα κράτη μέλη της Επιτροπής των πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό, όπως είχε τροποποιηθεί με την όμοια Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της 28ης Οκτωβρίου 2020, παρατείνεται από τις 31 Αυγούστου 2021 το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2022.

β. Επίσης, με την παράγραφο 2 του Άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 3 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η περίοδος εφαρμογής της απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς και το Φ.Π.Α. εισαγωγής των εμπορευμάτων που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 ορίζεται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Συνημμένα: -Απόφαση C (2021)660 / 19.4.2021 της Επιτροπής 2 σελ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!