Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.Τ.Δ. Α 1023837 ΕΞ 2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Στεφανή
Τηλέφωνο : 210-3375110
Fax : 2103375004
E-Mail : e.stefani@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα , 22 Μαρτίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1023837 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.»

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698 - ΦΕΚ 1076/Β/20.03.2021

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698 - ΦΕΚ 1076/Β/20.03.2021, αναφορικά με έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες - αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Α’ στα τηλέφωνα 210-3375356 Μ. Παπαδάκη, 210-3375555 Μ. Ράλλη και 210-3375135 Κ. Χρίτη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α. α.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!