Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.Τ.Δ. Α 1019877 ΕΞ 2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Στεφανή
Τηλέφωνο : 210-3375110
Fax : 2103375004
E-Mail : e.stefani@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα , 9 Μαρτίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1019877 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κορωνοϊού» 

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.4166/08.03.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.  

2. Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (βλ. Παράρτημα). 

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) αναφορικά με θέματα προσωπικού των Υπηρεσιών του Δημοσίου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για το διάστημα από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. 

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www . ypes . gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – COVID 19» 

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες - αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων οδηγιών στην εγκύκλιο. 

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Α’ στα τηλέφωνα 210-3375356 Μ. Παπαδάκη, 210-3375555, Μ. Ράλλη και 210-3375135 Κ. Χρίτη. 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών στα τηλέφωνα 213-1313337, -3340, -3378, -3215, -3212, -3373, -3315. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α.α. 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!