Οικονομικές Ειδήσεις

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις:

Με τις αποφάσεις αυτές παρατάθηκε για τους ανωτέρω κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έως 30 Ιουνίου 2021 η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών υποβολής των δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και τροποποιήθηκε αντιστοίχως και το σχετικό Παράρτημα ΙΙ.Β (Δικαιολογητικά). 

Διαβάστε ακολούθως τις αρχικές αποφάσεις, κωδικοποιημένες, όπως πλέον ισχύουν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!