Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΓΔΟΥ 19/2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΓΔΟΥ 5/2022

Αριθμ. ΓΔΟΥ 19

ΦΕΚ Β 236/25.01.2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!