Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΕΕ Απαιτήσεις αναστολής επιταγών με βάση το νέο πλαίσιο

ΕΣΕΕ

Προς:

  • Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
  • Εμπορικούς Συλλόγους
  • Αντιπροσώπους ΕΣΕΕ
  • Έδρες τους

15 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: Απαιτήσεις αναστολής επιταγών με βάση το νέο πλαίσιο

Κυρίες και Κύριοι,

Σχετικά με την αναστολή των επιταγών των μελών και την δικαιολογημένη αναστάτωση που δημιουργήθηκε, σας γνωστοποιούμε συγκεντρωτικά το τι ακριβώς ισχύει με τις επιταγές των οποίων έχει ανασταλεί η εμφάνιση, σφράγιση ή αναγγελία στον Τειρεσία.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 ν. 4772/2021 και στην Υπουργική Απόφαση Α1022/9-2-2021 (επισυνάπτονται στην παρούσα).

Στο πλαίσιο των παραπάνω, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Επιταγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

Από τις 25-1-2021 και μέχρι τις 28-2-2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης, οφειλόμενων από πληττόμενες επιχειρήσεις. Ως πληγείσες νοούνται οι επιχειρήσεις με κύριο πληττόμενο ΚΑΔ ή δευτερεύοντα ΚΑΔ, τα ακαθάριστα έσοδα του οποίου είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων του πρωτεύοντα, έναν εκ των προβλεπόμενων στο Παράρτημα Α΄ & Β΄ της απόφασης Α1022/9-2-2021.

Προσοχή: Σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι Τράπεζες αρχίζουν να υπολογίζουν τις 6 εργάσιμες ημέρες για την ανάρτηση των επιταγών και λοιπών αξιογράφων στην ΔΙΑΣ ΑΕ από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της κοινοποίησης σε αυτές της λίστας με τα ΑΦΜ των δικαιούχων. Από την στιγμή που η διαβίβαση των αρχείων της ΑΑΔΕ στις Τράπεζες πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, 12-2-2021, η ως άνω διορία εκκινεί από σήμερα, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και λήγει την επόμενη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα το μέτρο προστασίας αφορά:

  • Επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή: Οι επιχειρήσεις αυτές δεν χρειάζεται να κάνουν καμία διαδικασία στην ΑΑΔΕ. Απλά πρέπει να αναρτήσουν τις επιταγές τους στην ΔΙΑΣ μέσα στην προθεσμία, η οποία λήγει την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου.
  • Πληγείσες επιχειρήσεις: Είναι αυτές που σωρευτικά, αφενός περιλαμβάνονται στους πληγέντες ΚΑΔ της ΥΑ Α1022/9-2-2021, αφετέρου έχουν μείωση τζίρου μεγαλύτερη του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

Προσοχή: Τα ακαθάριστα έσοδα των πληγεισών επιχειρήσεων, τόσο εκείνων που υπόκεινται σε ΦΠΑ όσο και εκείνων που δεν υπόκεινται (βάσει και των διατάξεων της προηγούμενης ΥΑ Α. 1268/2020) πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) έως την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να καρπωθούν το ευεργέτημα.

Και για αυτή την κατηγορία, η ανάρτηση των επιταγών από τις επιχειρήσεις στα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να γίνει έως και τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, μέσω της ΔΙΑΣ.

  • Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1-1-2020 (νέες επιχειρήσεις): Εφόσον ο ΚΑΔ τους περιλαμβάνεται στους οριζόμενους με την ΥΑ Α1022/9-2-2021, μετέχουν στην προστασία, χωρίς μάλιστα για τις εν λόγω επιχειρήσεις να απαιτείται η ισχύς του κριτηρίου της μείωσης του τζίρου κατά 40% και πάνω. Εξυπακούεται ότι και για την κατηγορία αυτή, ισχύει η υποχρέωση ανάρτησης των επιταγών στην ΔΙΑΣ μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2021.
  • Για όσες επιταγές σφραγίστηκαν από 2 Ιανουαρίου μέχρι 9 Φεβρουαρίου που δημοσιεύτηκε η ΥΑ Α. 1022/9-2-2021 (είτε ανήκουν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, είτε σε επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληγείσες), αναστέλλεται η καταχώρισή τους στον Τειρεσία, εάν αποπληρωθούν μέσα σε 75 ημέρες από την σφράγιση. Όσες έχουν ήδη καταχωρηθεί στον Τειρεσία, διαγράφονται.
  • Η σφράγιση ή η σύνταξη διαμαρτυρικού για τα αξιόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του νόμου ακόμα και εάν έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ 10-2-2021 έως 12-2-2021, το διάστημα δηλαδή μεταβίβασης διαβίβασης στις Τράπεζες των αρχείων της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεν θα παράξει έννομες συνέπειες.

Επιταγές Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020

Το άρθρο 28 του ν. 4772/2021 έρχεται να επεκτείνει την ισχύ των οριζόμενων στην ΥΑ Α. 1259/2020.

Πιο συγκεκριμένα, όσες επιταγές έληγαν μεταξύ 18-11-2020 και 31-12-2020 και για τις οποίες ο εκδότης τους είχε διασφαλίσει την μη εμφάνιση και πληρωμή τους κατά 75 ημέρες (δηλαδή έως και 16-3-2021), δύναται να αξιοποιήσει επιπλέον διάστημα 45 ημερών, προκειμένου να τις αποπληρώσει έως 30 Απριλίου 2021 για να μην σφραγιστούν. Από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα αξιόγραφα έχουν ήδη αναρτηθεί στις Τράπεζες μέσω της ΔΙΑΣ, οι Τράπεζες οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες επέκτασης της καταληκτικής ημερομηνίας αποπληρωμής τους.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε άμεσα την παρούσα στα μέλη σας, στην διάθεση των οποίων παραμένουμε για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!